File / Document / Manuscript:
Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Wrocław (św. Macieja), Rada miasta Wrocławia, jako starosta księstwa wrocławskiego, stwierdza, że Ludwik Beckensloer, mistrz szpitala Św. Macieja we Wrocławiu, przekazał Mikołajowi Merboth i Mikołajowi Skopp, mieszczanom wrocławskim, 12 ½ grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Mokronosie Dolnym (Niederhof), w okr. wrocławskim, 20.12.1432 r.

Introduced: 31.05.2016 08:36 | Last update: 31.05.2016 08:36 | Author of description: Anna Brodziak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: rękopis

Date: 20.12.1432 r.

Register / Uniform Title: Rada miasta Wrocławia, jako starosta księstwa wrocławskiego, stwierdza, że Ludwik Beckensloer, mistrz szpitala Św. Macieja we Wrocławiu, przekazał Mikołajowi Merboth i Mikołajowi Skopp, mieszczanom wrocławskim, 12 ½ grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Mokronosie Dolnym (Niederhof), w okr. wrocławskim

Place of issue / publication: Wrocław

Language: niemiecki

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczęć starosty

Losy po kasacie: AP Wrocław

Current state

Current location: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Current call number: Rep. 66 nr 509 (499)