File / Document / Manuscript:
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP), IN. Piotr Nowak, dr dekretów, prepozyt, kanonik i oficjał wrocławski, transumuje bullę papieża Klemensa VI z 4 II 1351 roku, 26.08.1445 r.

Introduced: 31.05.2016 08:37 | Last update: 31.05.2016 08:37 | Author of description: Anna Brodziak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: rękopis

Date: 26.08.1445 r.

Register / Uniform Title: IN. Piotr Nowak, dr dekretów, prepozyt, kanonik i oficjał wrocławski, transumuje bullę papieża Klemensa VI z 4 II 1351 roku

Place of issue / publication: Wrocław

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Pieczęć oficjała; 2. Znak not. Jana, s. Jana Weynreich z Legnicy, not. publicznego diecezji wrocławskiej

Losy po kasacie: AP Wrocław

Current state

Current location: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Current call number: Rep. 83 nr 210 (223)