File / Document / Manuscript:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Poznań (Święty Krzyż, Wniebowzięcie NMP, św. Andrzej ap., św. Franciszek z Asyżu, św. Bernardyn ze Sieny), Liber Confraternitatis Sanctissimae ac Individuae Trinitatis — — Pro­tectorum, Seniorum et aliorum Officialium, electiones nee non perceptarum ac expensarum calculationes continens una cum Cathalogo Fratrum ac Sororum [ad ecclesiam Bernardinorum Posnaniae] comparatus anno 1729, s. 1-11; [Wykaz czlonów Arcybractwa 1733-1921], s. 12-120; Puncta Ecclesiae Collegiatae Sanctorum Omnium erectionis Confra­ternitatis Nationis Germanae sub titulo S. Barbarae opponenda 1632— 1738, s. 526-580, 1632 - 1921 r.

Introduced: 11.02.2014 11:16 | Last update: 31.03.2015 12:31 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1632 - 1921 r.

Language: łacina

Contents of the collection: Liber Confraternitatis Sanctissimae ac Individuae Trinitatis — — Pro­tectorum, Seniorum et aliorum Officialium, electiones nee non perceptarum ac expensarum calculationes continens una cum Cathalogo Fratrum ac Sororum [ad ecclesiam Bernardinorum Posnaniae] comparatus anno 1729, s. 1-11; [Wykaz czlonów Arcybractwa 1733-1921], s. 12-120; Puncta Ecclesiae Collegiatae Sanctorum Omnium erectionis Confra­ternitatis Nationis Germanae sub titulo S. Barbarae opponenda 1632— 1738, s. 526-580

Number of components: 3

Ownership marks / Authentication / Provenance: „Anno Dommi MDCCXXIX Joannes Keeler bibliop. Posnan. D. D. D” [Johann Keeler].

Remarks:

Wiele k. nie zapisanych; oprócz języka przewodniego również: niemiecki.

Current state

Current location: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Current call number: AZ 8/7