File / Document / Manuscript:
Benedyktynki, Legnica (św. Maurycego), Piotr Vogeler, burmistrz i rada miasta Chojnowa, sprzedają 5 grzywien rocznego czynszu z dochodów miasta Wacławowi Hillire, mieszczaninowi legnickiemu. Pieniądze te darowali książęta legniccy Henryk i Ludwik na ufundowanie mszy za ich dusze. Obecnie należą one do dochodów z ratusza, 16.05.1415 r.

Introduced: 31.05.2016 13:36 | Last update: 31.05.2016 13:36 | Author of description: Anna Brodziak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: dokument

Date: 16.05.1415 r.

Register / Uniform Title: Piotr Vogeler, burmistrz i rada miasta Chojnowa, sprzedają 5 grzywien rocznego czynszu z dochodów miasta Wacławowi Hillire, mieszczaninowi legnickiemu. Pieniądze te darowali książęta legniccy Henryk i Ludwik na ufundowanie mszy za ich dusze. Obecnie należą one do dochodów z ratusza

Language: niemiecki

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczęć miasta

Current state

Current location: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Current call number: Rep. 93 nr 13 (91)