File / Document / Manuscript:
Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Wrocław (św. Macieja), Rada miasta Wrocławia, jako starosta księstwa wrocławskiego, wraz z wymienionymi komturami szpitali krzyżowców, stwierdza, że Mikołaj Melczer, mistrz szpitala Św. Macieja we Wrocławiu wraz z konwentem, przekazał Hannosowi Ryntfleich, mieszczaninowi wrocławskiemu, wieś Piersno (Czawpirnik), zwaną też Pirnsen, z młynem Knoffmol, w okręgu wrocławskim, 04.05.1471 r.

Introduced: 31.05.2016 15:28 | Last update: 31.05.2016 15:28 | Author of description: Anna Brodziak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: rękopis

Date: 04.05.1471 r.

Register / Uniform Title: Rada miasta Wrocławia, jako starosta księstwa wrocławskiego, wraz z wymienionymi komturami szpitali krzyżowców, stwierdza, że Mikołaj Melczer, mistrz szpitala Św. Macieja we Wrocławiu wraz z konwentem, przekazał Hannosowi Ryntfleich, mieszczaninowi wrocławskiemu, wieś Piersno (Czawpirnik), zwaną też Pirnsen, z młynem Knoffmol, w okręgu wrocławskim

Place of issue / publication: Wrocław

Language: niemiecki

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczęć starosty

Losy po kasacie: AP Wrocław

Current state

Current location: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Current call number: Rep. 66 nr 649 (628)