File / Document / Manuscript:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Mikołaj Lobin, kanonik i oficjał wrocławski i Wawrzyniec Sloppoth, pleban w Smogorzowie (Smogeraw) i prokurator w Wińsku (Winzig), wystawiają opatowi klasztoru w Lubiążu obligację na 25 grzywien czynszu rocznego, 12.01.1447 r.

Introduced: 31.05.2016 15:42 | Last update: 31.05.2016 15:42 | Author of description: Anna Brodziak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: rękopis

Date: 12.01.1447 r.

Register / Uniform Title: Mikołaj Lobin, kanonik i oficjał wrocławski i Wawrzyniec Sloppoth, pleban w Smogorzowie (Smogeraw) i prokurator w Wińsku (Winzig), wystawiają opatowi klasztoru w Lubiążu obligację na 25 grzywien czynszu rocznego

Place of issue / publication: Wrocław

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczęć oficjała

Losy po kasacie: AP Wrocław

Current state

Current location: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Current call number: Rep. 91 nr 505 (509)