File / Document / Manuscript:
Franciszkanie (konwentualni), Środa Śląska (Święty Krzyż), Zygfryd Runge, pan na Bukówku (Buchwalde), stwierdza, że Heyncze Seydlicz kupił grzywnę dochodów za 10 grzywien od Mikołaja Reich, sołtysa dziedzicznego w Bukówku, który zapisuje klasztorowi minorytów w Środzie Śląskiej, 08.01.1448 r.

Introduced: 31.05.2016 15:43 | Last update: 31.05.2016 15:53 | Author of description: Anna Brodziak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: rękopis

Date: 08.01.1448 r.

Register / Uniform Title: Zygfryd Runge, pan na Bukówku (Buchwalde), stwierdza, że Heyncze Seydlicz kupił grzywnę dochodów za 10 grzywien od Mikołaja Reich, sołtysa dziedzicznego w Bukówku, który zapisuje klasztorowi minorytów w Środzie Śląskiej

Language: niemiecki

Number of components: 1

Losy po kasacie: AP Wrocław

Remarks:

Odpis niemiecki z 1695 roku

Current state

Current location: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Current call number: Rep. 105 nr 6