File / Document / Manuscript:
Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Wrocław (św. Macieja), W obecności Mikołaja Thawchan, doktora dekretów, scholastyka, kanonika i oficjała wrocławskiego, rozstrzygnięty został spór między Krzysztofem Birke, kanonikiem wrocławskim i altarystą ołtarza Trzech Króli i Czterech Ewangelistów w kościele parafialnym Św. Marii Magdaleny, a Anną, wdową po Fryderyku Ecze, Otylią Wiltrichtynne z Nadolic Wielkich (majori Nadlicz) i żoną Malchalisa Ungerothen o 6 grzywien czynszu z Nadolic Małych i Wielkich, 08.08.1491 r.

Introduced: 31.05.2016 15:47 | Last update: 31.05.2016 15:47 | Author of description: Anna Brodziak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: rękopis

Date: 08.08.1491 r.

Register / Uniform Title: W obecności Mikołaja Thawchan, doktora dekretów, scholastyka, kanonika i oficjała wrocławskiego, rozstrzygnięty został spór między Krzysztofem Birke, kanonikiem wrocławskim i altarystą ołtarza Trzech Króli i Czterech Ewangelistów w kościele parafialnym Św. Marii Magdaleny, a Anną, wdową po Fryderyku Ecze, Otylią Wiltrichtynne z Nadolic Wielkich (majori Nadlicz) i żoną Malchalisa Ungerothen o 6 grzywien czynszu z Nadolic Małych i Wielkich

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczęć wystawcy

Losy po kasacie: AP Wrocław

Current state

Current location: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Current call number: Rep. 66 nr 728 (703)