File / Document / Manuscript:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Ludmiła, ks. Śląska, pani Legnicy, Złotoryi i Brzegu, wraz z książętami Fryderykiem i Jerzym, potwierdzają klasztorowi w Lubiążu prawa do Bielowic (Belwitz) i Słupa (Slaup), w okr. legnickim, oraz posiadanie w Złotoryi (Goltberg) domu mieszkalnego, gorzelni i słodowni, 22.06.1498 r.

Introduced: 31.05.2016 15:48 | Last update: 31.05.2016 15:48 | Author of description: Anna Brodziak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: rękopis

Date: 22.06.1498 r.

Register / Uniform Title: Ludmiła, ks. Śląska, pani Legnicy, Złotoryi i Brzegu, wraz z książętami Fryderykiem i Jerzym, potwierdzają klasztorowi w Lubiążu prawa do Bielowic (Belwitz) i Słupa (Slaup), w okr. legnickim, oraz posiadanie w Złotoryi (Goltberg) domu mieszkalnego, gorzelni i słodowni

Place of issue / publication: Legnica

Language: niemiecki

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczęcie księżnej i książąt Fryderyka i Jerzego

Losy po kasacie: AP Wrocław

Current state

Current location: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Current call number: Rep. 91 nr 572