File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Radom (św. Marcina), Akta Zgromadzenia XX. Pijarów w Radomiu., XVIII century

Introduced: 17.06.2016 11:49 | Last update: 17.06.2016 11:49 | Author of description: Dorota Rejman

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: rękopis

Date: XVIII century

Register / Uniform Title: Akta Zgromadzenia XX. Pijarów w Radomiu.

Language: łacina

Contents of the collection: 1. Iura Collegii SS. Piar. Sub regimine Patris Laurentii Cielecki […] A. 1803. 2. Inwentarz sprzętu kościelnego w kościele św. Marcina w Radomiu w r. 1797 sporządzony. 3. Sumariusz dokumentów folwarku Zamłynie alias Zerwikaptur z r. 1781.

Number of components: 3

Losy po kasacie: przeszedł na własność biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu

Current state

Current location: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Current call number: G 941