File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Witebsk (MB Szkaplerzna), Inwentarz Collegii Dubrovnensis Scholarum Piarum przez ks. Fabiana Eliaszewicza po trzech trenniach, zaczętych w Witebsku a zakończonych w Dąbrowie sporządzony d. 21 Novembra 1790 r. przy zdaniu urzędu rektorskiego... na osobę JKs. Józefa Ostrowskiego, 21.11.1790 r.

Introduced: 11.02.2014 11:18 | Last update: 11.02.2014 11:18 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 21.11.1790 r.

Author / Issuer: Eliaszewicz Fabian, ksiądz

Register / Uniform Title: Inwentarz Collegii Dubrovnensis Scholarum Piarum przez ks. Fabiana Eliaszewicza po trzech trenniach, zaczętych w Witebsku a zakończonych w Dąbrowie sporządzony d. 21 Novembra 1790 r. przy zdaniu urzędu rektorskiego... na osobę JKs. Józefa Ostrowskiego

Language: łacina

Number of components: 1

Remarks:

Rękopis, jak wskazuje jego tytuł, zaczęty w Witebsku a dokończony w Dąbrowie.

Current state

Current location: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Current call number: 5162/II