File / Document / Manuscript:
Dominikanie, Lwów (św. Marii Magdaleny), Wykłady z zakresu filozofii wygłoszone w r. 1694 przez Dominika Nuszczyńskiego, lektora i profesora w konwencie dominikanów w Żółkwi, przeważnie na podstawie pism św. Tomasza z Akwinu i innych dominikanów, 1694 r.

Introduced: 11.02.2014 11:19 | Last update: 11.02.2014 11:19 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1694 r.

Author / Issuer: Nuszczyński Dominik

Register / Uniform Title: Wykłady z zakresu filozofii wygłoszone w r. 1694 przez Dominika Nuszczyńskiego, lektora i profesora w konwencie dominikanów w Żółkwi, przeważnie na podstawie pism św. Tomasza z Akwinu i innych dominikanów

Language: łacina

Number of components: 4

Ownership marks / Authentication / Provenance: Na s. 420 nazwiska studentów słuchaczy filozofii w konwentach dominikanów w Żółkni i Lwowie.

Losy po kasacie: Rękopis przekazano z Działu Uzupełnienia Biblioteki Ossolineum w 1952 r.

Remarks:

Dawne sygn.:: „K 52”, „89”, na naklejce papierowej z XIX w. nr „154”.

Current state

Current location: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Current call number: 14200/I