File / Document / Manuscript:
Kapucyni, Lublin (św. Piotr i Paweł), Kopia Testamentu wraz z Addytamentem śp. Jaśnie Oświeconego Xięcia Pawła Karola Lubartowicza Sanguszka Marszałka Wielkiego […] Fundatora Klasztoru Lubelskiego OO. Kapucynów z 29 VII 1841, 29.07.1841 r.

Introduced: 13.02.2014 08:15 | Last update: 13.02.2014 08:15 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Basic information

Category: akt

Date: 29.07.1841 r.

Register / Uniform Title: Kopia Testamentu wraz z Addytamentem śp. Jaśnie Oświeconego Xięcia Pawła Karola Lubartowicza Sanguszka Marszałka Wielkiego […] Fundatora Klasztoru Lubelskiego OO. Kapucynów z 29 VII 1841

Language: polski

Number of components: 1

Losy po kasacie: Po kasacie zbiory zostały rozproszone i trafiły częściowo do AD Lublin, AP Lublin i AP Radom. Pozostałe do dnia dzisiejszego 44 pozycje archiwalne zostały uporządkowywane w 1971 r.

Remarks:

Testament był napisany 15 IX 1759 r., a przepisany i poświadczony po rosyjsku i po polsku, bez pieczęci i podpisów.

Current state

Current location: Archiwum Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą

Current call number: AKL 2-V-8