File / Document / Manuscript:
Benedyktynki, Słonim, Klemens XIII papież udziela, pod pewnymi warunkami i w pewne określone dni, odpustu od kar czyśćcowych uczestniczącym w mszy św. za zmarłych braci i siostry, odprawianej przed ołtarzem Bractwa Serca Jezusowego w kościele Benedyktynek w Słonimiu, 10.03.1767 r.

Introduced: 13.02.2014 14:46 | Last update: 13.02.2014 14:46 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 10.03.1767 r.

Author / Issuer: Klemens XIII

Register / Uniform Title: Klemens XIII papież udziela, pod pewnymi warunkami i w pewne określone dni, odpustu od kar czyśćcowych uczestniczącym w mszy św. za zmarłych braci i siostry, odprawianej przed ołtarzem Bractwa Serca Jezusowego w kościele Benedyktynek w Słonimiu

Place of issue / publication: Rzym

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Ślady laku po wyciśniętej pieczęci; 2. „Gratias Deo et Scripturam”; 3. Podpis: „H. Card. Antonellus”; 4. podpis Karola Karpia (oficjał generalny wileński); 5. „Monianilii S.” (XVIII w.).

Losy po kasacie: Rękopisy słonimskie trafiły do Archiwum Benedyktynek w Staniątkach z reaktywowanych w okresie międzywojennym klasztorów w Wilnie i Nieświeżu.

Current state

Current location: Archiwum Benedyktynek w Staniątkach

Current call number: Sł 3