File / Document / Manuscript:
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca), Andrzej Zaremba, biskup poznański, wraz z kapitułą darują Konradowi, opatowi cystersów w Zemsku („de Zambrsko”), i jego klasztorowi dziesięcinę, czyli czynsz, z wsi Ponikwa („Ponikfa”), zwanej przez Niemców Nova villa, leżącej pod Międzyrzeczem w diecezji poznańskiej, 29.03.1309 r.

Introduced: 13.02.2014 15:02 | Last update: 13.02.2014 15:02 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 29.03.1309 r.

Author / Issuer: Zaremba Andrzej

Register / Uniform Title: Andrzej Zaremba, biskup poznański, wraz z kapitułą darują Konradowi, opatowi cystersów w Zemsku („de Zambrsko”), i jego klasztorowi dziesięcinę, czyli czynsz, z wsi Ponikwa („Ponikfa”), zwanej przez Niemców Nova villa, leżącej pod Międzyrzeczem w diecezji poznańskiej

Place of issue / publication: Poznań

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Pieczęć z contrasigillum, przedstawiająca biskupa na tronie, błogosławiącego, mającego pod stopami herb Zarembów; 2. Pieczęć niezachowana kapituły poznańskiej.

Remarks:

Oryginał; dokument należy do zbiorów klasztoru cystersów w Bledzewie.

Current state

Current location: Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Current call number: Klasztor cystersów w Bledzewie, sygn. D 22