File / Document / Manuscript:
Jezuici, Nowy Sącz (Duch Święty), Diarium Domus Neo-Sandecensis incipitum 1854, 1854 - 1860 r.

Introduced: 13.02.2014 15:06 | Last update: 13.02.2014 15:06 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1854 - 1860 r.

Register / Uniform Title: Diarium Domus Neo-Sandecensis incipitum 1854

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczątka: Archiwum Prow. Małopolskiej T.J. [1. poł XIX w.].

Current state

Current location: Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie

Current call number: 564