File / Document / Manuscript:
Jezuici, Nowy Sącz (Duch Święty), Muzyka przy Kościele O.O. Jezuitów w Nowym Sączu 1898, 1898 - 1913 r.

Introduced: 13.02.2014 15:07 | Last update: 13.02.2014 15:07 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1898 - 1913 r.

Register / Uniform Title: Muzyka przy Kościele O.O. Jezuitów w Nowym Sączu 1898

Language: polski

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Pieczęć: Bibliotheca Philosophorum Prov. Galic. Soc. Jesu [XIX w.]; 2. Pieczęć: Archiwum Prow. Małopolskiej T.J. [1. poł. XX w.].

Current state

Current location: Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie

Current call number: 1571