File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Piotrków Trybunalski (św. Józefa Kalasancjusza), "Chronicon rerum gestarum ab anno 1700 ad annum 1706, 1707, 1734, 1735", 1734 r.

Introduced: 14.02.2014 12:45 | Last update: 14.02.2014 12:45 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1734 r.

Register / Uniform Title: "Chronicon rerum gestarum ab anno 1700 ad annum 1706, 1707, 1734, 1735"

Contents of the collection: Relacja o dyspucie między jezuitami i pijarami piotrkowskimi w dn 28 VI 1734

Number of components: 18

Losy po kasacie: BOZ (do 1952)

Current state

Current location: Biblioteka Narodowa w Warszawie

Current call number: BOZ 932 II (129)