File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Waręż (św. Marka Ewangelisty), Kronika kolegium warszawskiego pijarów z lat 1700-1707 w: "Chronicon rerum gestarum ab anno 1700 ad annum 1706, 1707, 1734, 1735", 1704 r.

Introduced: 14.02.2014 12:46 | Last update: 14.02.2014 12:46 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 1704 r.

Author / Issuer: Wyżycki Mikołaj, biskup chełmski

Register / Uniform Title: Kronika kolegium warszawskiego pijarów z lat 1700-1707 w: "Chronicon rerum gestarum ab anno 1700 ad annum 1706, 1707, 1734, 1735"

Contents of the collection: List Mikołaja Wyżyckiego bpa chełmskiego do o Krzysztofa od bł Jakuba Voragine pijara z kolegium w Warężu

Number of components: 18

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Pieczęć: kolegium pijarów; 2. podpisy nast. osób: Antoni od Niepokalanego Poczęcia NMP wicerektor i prof. filozofii, Urban od św. Klaudiusza prof. retoryki, Joachim Nepomucen od św. Filipa Nereusza prefekt, Kajetan od św. Józefa, nauczyciel poezji; 3.

Losy po kasacie: BOZ (do 1952)

Current state

Current location: Biblioteka Narodowa w Warszawie

Current call number: BOZ 932 II (93)