File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Łużki (św. Michał Archanioł), Luźne akta do historii szkolnictwa na terenie ziem litewskich i ruskich z końca XVIII i początku XIX w., 1789 r.

Introduced: 14.02.2014 13:49 | Last update: 14.02.2014 13:49 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Basic information

Category: akt

Date: 1789 r.

Register / Uniform Title: Luźne akta do historii szkolnictwa na terenie ziem litewskich i ruskich z końca XVIII i początku XIX w.

Language: polski

Contents of the collection: Wizyta generalna szkół podwydziałowych walerjanowskich Zgromadzenia Ks. Pijarów w Łużkach pow. dziśnieński w 1789 r.

Number of components: 1

Losy po kasacie: Rękopis zakupiono od Jana Marka Giżyckiego w 1920 r.

Remarks:

Dawna sygn.: BJ Fol. 126; wypis z protokołu miejscowego; oprócz języka przewodniego również: rosyjski.

Current state

Current location: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Current call number: 6340 IV