File / Document / Manuscript:
Dominikanie, Poznań (św. Dominika), [Constitutiones fratrum ordinis Predicatorum], 1512 r.

Introduced: 14.02.2014 13:49 | Last update: 14.02.2014 13:49 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1512 r.

Register / Uniform Title: [Constitutiones fratrum ordinis Predicatorum]

Language: łacina

Number of components: 2

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. „Conventus Posnaniensis s. Dominici” - XVI w.; 2. „Has RR Patrum Dominicanorum constituciones tempore invasionis Sueticae regnum Poloniae ablatas, una cum Missali agenteis floribus adornato, sed a dictis nebulonibus Suecis spoliato – a Patribus vero Franciscanis Posnaniensibus redempto in testimonio charitatis fraternae et vinculi confraternitatis indissolubilis amplexum restituit Admodum reverendo patri Hyacintho Kuninski sacrae theologiae licenciato priori protunc Posnaniensi s. Dominici, frater Adalbertus Zavadius guardianus conventus Posnaniensis ad s. Antonium et diffinitor provinciae Poloniae perpetuus. Die quarta octobris Anno Domini 1676”.

Losy po kasacie: Rękopis nabył prawdopodobnie Tytus Działyński w okresie kasaty klasztoru wraz 4 inkunabułami i kilkudziesięcioma starodrukami. Biblioteka klasztorna została wtedy rozproszona, archiwum znajduje się w WAP-Poznań. W 1870 r. został wpisany do Inwentarza rękopisów Biblioteki Kórnickiej: Dz. teol. 34. (wiad. za. Jacek Wiesiołowski).

Remarks:

Dawne sygn.: BK 92, I F 92.

Current state

Current location: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Current call number: 92