File / Document / Manuscript:
Karmelici bosi, Berdyczów (Niepokalane Poczęcie NMP), Kapituła Bazyliki św. Piotra, z polecenia papieża Benedykta XIV, na prośbę Sejmu w Grodnie, wydaje dekret koronacyjny dla cudownego obrazu Matki Bożej w klasztorze karmelitów bosych w Berdyczowie, wyznaczając koronatora, 1753 r.

Introduced: 13.03.2014 11:45 | Last update: 29.08.2014 00:41 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 1753 r.

Author / Issuer: Kapituła Bazyliki św. Piotra

Register / Uniform Title: Kapituła Bazyliki św. Piotra, z polecenia papieża Benedykta XIV, na prośbę Sejmu w Grodnie, wydaje dekret koronacyjny dla cudownego obrazu Matki Bożej w klasztorze karmelitów bosych w Berdyczowie, wyznaczając koronatora

Place of issue / publication: Rzym

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Pieczęć: Kapituła Generalna Bazyliki św. Piotra w Rzymie; 2. pieczęć: Kajetan Ignacy Sołtyk, biskup kijowski i czernihowski; 3. podpis: Kajetan Eppus.

Losy po kasacie: AKKB Berdyczów

Current state

Current location: Archiwum Prowincji Karmelitów Bosych w Czernej