File / Document / Manuscript:
Karmelici bosi, Wilno (św. Teresy), "Opisanie kościoła, klasztoru i kaplicy Matki Boskiej Ostrobramską nazwaney ze wszelkim dalszem zabudowaniem do Karmelitów Bosych wileńskich należących, Wilno, Ostra Brama, t II", 1844 r.

Introduced: 13.03.2014 11:47 | Last update: 13.03.2014 11:47 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: akt

Date: 1844 r.

Register / Uniform Title: "Opisanie kościoła, klasztoru i kaplicy Matki Boskiej Ostrobramską nazwaney ze wszelkim dalszem zabudowaniem do Karmelitów Bosych wileńskich należących, Wilno, Ostra Brama, t II"

Losy po kasacie: AKM Wilno (do 1939, zaginione)

Remarks:

Rękopis zaginiony.