File / Document / Manuscript:
Karmelici bosi, Wilno (św. Teresy), Fotokopie archiwaliów dot klasztoru OO Karmelitów Bosych ze zbiorów Biblioteki Akademii Nauk w Wilnie (skrót MAB)

Introduced: 13.03.2014 11:47 | Last update: 13.03.2014 11:47 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Register / Uniform Title: Fotokopie archiwaliów dot klasztoru OO Karmelitów Bosych ze zbiorów Biblioteki Akademii Nauk w Wilnie (skrót MAB)

Contents of the collection: Kartki z modlitewnika z pieśniami do Matki Bożej Ostrobramskiej, Cudownego Krucyfiksu w kościele św (fotokopia) Teresy i do św (fotokopia) Justyna w Starym Madziole (fotokopia)

Current state

Current location: Archiwum Prowincji Karmelitów Bosych w Czernej

Current call number: AKO 14 (18)