File / Document / Manuscript:
Karmelitanki bose, Wilno (św. Józef), "Pastoreczka wybraney Chrystusa Pana trzody niewinnych baranków… w świętym Nowicjacie WW MM naszych Karmelitanek Bosych konwentu wileńskiego", 20.12.1763 r.

Introduced: 13.03.2014 11:48 | Last update: 13.03.2014 11:48 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 20.12.1763 r.

Register / Uniform Title: "Pastoreczka wybraney Chrystusa Pana trzody niewinnych baranków… w świętym Nowicjacie WW MM naszych Karmelitanek Bosych konwentu wileńskiego"

Language: polski

Contents of the collection: "Rekolekcje o milczeniu"; "Obyczaje chwały godne"; "Nauka W O Jana a Jesu Maria o modlitwie, umartwianiu"; "Niektóre punkty z księgi Wstępu na Górę Karmel - W O Jana a Cruce"; "Dziesięć stopni o posłuszeństwie zebrane z doktorów św przez W O Hieronima od

Number of components: 5

Current state

Current location: Biblioteka Klasztoru Karmelitanek Bosych na Łobzowie w Krakowie