File / Document / Manuscript:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Lublin (św. Agnieszka m.), Józef Unkovius przeor augustianów lubelskich wraz z całą familią zakonną zaświadcza, że przyjął legat ur. Adama Żydowskiego w wys. 400 florenów ze zobowiązaniem odprawiania 4 mszy rocznie za jego duszę, 26.09.1653 r.

Introduced: 14.03.2014 09:47 | Last update: 14.03.2014 09:47 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 26.09.1653 r.

Author / Issuer: Unkovius Józef

Register / Uniform Title: Józef Unkovius przeor augustianów lubelskich wraz z całą familią zakonną zaświadcza, że przyjął legat ur. Adama Żydowskiego w wys. 400 florenów ze zobowiązaniem odprawiania 4 mszy rocznie za jego duszę

Place of issue / publication: klasztor lubelski

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Pieczęć klasztoru; 2. Podpisy wystawców.

Remarks:

Oryginał.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Lublinie

Current call number: Klasztor Augustianów w Lublinie, sygn. 4