File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Chełm (Rozesłanie Apostołów), Stanisław August Poniatowski król polski oznajmia, że na prośbę ks. Samuela Chrościkowskiego rektora Kolegium Pijarów w Chełmie, do ksiąg Metryki Koronnej został wpisany dokument z 15 lipca 1777 r. zaświadczający, że Kolegium Pijarów w Chełmie za sumę 24 tysięcy złp. kupiło wsie Krzywiczki Szlacheckie i Zawadówkę w ziemi chełmińskiej, 08.08.1777 r.

Introduced: 14.03.2014 09:48 | Last update: 14.03.2014 09:48 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 08.08.1777 r.

Author / Issuer: Stanisław August Poniatowski

Register / Uniform Title: Stanisław August Poniatowski król polski oznajmia, że na prośbę ks. Samuela Chrościkowskiego rektora Kolegium Pijarów w Chełmie, do ksiąg Metryki Koronnej został wpisany dokument z 15 lipca 1777 r. zaświadczający, że Kolegium Pijarów w Chełmie za sumę 24 tysięcy złp. kupiło wsie Krzywiczki Szlacheckie i Zawadówkę w ziemi chełmińskiej

Place of issue / publication: Warszawa

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Pieczęć wielka koronna; 2. Relacja i podpis Stanisław Kostka Młodziejowski, kanclerz wielki koronny; 3. „Joannes Slominski M.R.P. SRM Secretarius”; 4. „Ex Protocollo Relationum”; 5. „Offert Religiosus Rector Collegii Helme[nsis] Scholar[um] Piar[um] attestationem g[enero]sorum Terrae Hełme[nsis] Judicium super pretium pro bonis Krzywiczki et Zawadowka ab eodem Collegio haereditarie acquisitis persolutum”.

Remarks:

Oryginał; oprócz języka przewodniego również: polski.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Lublinie

Current call number: Akta Klasztoru Pijarów w Chełmie, sygn. 10.