File / Document / Manuscript:
Misjonarze, Lublin (Przemienienie Pańskie), Żywoty świętych / Kalendarz Niebieski na każdy Rok Służący, z przykładów y Żywotów SS zebrany, teraz Wierszem Polskim Nayprzewielebnieyszeij Imci Pannie Małgorzacie Mariannie Rapstyńskiey, Ksieni prześwitnego (sic) konwentu Zwierzynieckiego zakonu S. Norberta Przez W.X. Cypriana Sapeckiego S.T.D., kaznodzieie kathedralnego krakowskiego oraz w kościele Farnym Archiprezbiteralnym Panny Maryi Ordynariiusza na ten czasz, Przeora konwentu SSS Troycy Zakonu kaznodzieyskiego Przypisany y do Druku Padanij Roku Pańskiego 1722, Dnia 7 Września w Krakowie w Drukarni Franciszka Czezarego, half of the XVIII cent.

Introduced: 14.03.2014 09:50 | Last update: 14.03.2014 09:50 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: half of the XVIII cent.

Register / Uniform Title: Żywoty świętych / Kalendarz Niebieski na każdy Rok Służący, z przykładów y Żywotów SS zebrany, teraz Wierszem Polskim Nayprzewielebnieyszeij Imci Pannie Małgorzacie Mariannie Rapstyńskiey, Ksieni prześwitnego (sic) konwentu Zwierzynieckiego zakonu S. Norberta Przez W.X. Cypriana Sapeckiego S.T.D., kaznodzieie kathedralnego krakowskiego oraz w kościele Farnym Archiprezbiteralnym Panny Maryi Ordynariiusza na ten czasz, Przeora konwentu SSS Troycy Zakonu kaznodzieyskiego Przypisany y do Druku Padanij Roku Pańskiego 1722, Dnia 7 Września w Krakowie w Drukarni Franciszka Czezarego

Language: polski

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: „Ex libris Congregationis Missionis Domus Lublinensis”.

Current state

Current location: Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

Current call number: 81