File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Opole Lubelskie (Wniebowzięcie NMP), O progressyach i Trygonometryi, 1792 r.

Introduced: 14.03.2014 09:50 | Last update: 14.03.2014 09:50 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1792 r.

Register / Uniform Title: O progressyach i Trygonometryi

Language: polski

Number of components: 2

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Superekslibris „De la Bibliotheque de Mr. Le Pr. Alexandre Lubomirski”; 2. [Pijarzy w Opolu].

Remarks:

Po śmierci Aleksandra Lubomirskiego jego córka Rozalia podarowała księgozbiór liczący 300 dzieł kolegium pijarów opolskich.

Current state

Current location: Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

Current call number: 161