File / Document / Manuscript:
Duchacy, Sandomierz (Duch Święty), Protokoły posiedzeń kapituł prowincjalnych zakonu Ducha Św. (Ordinis Sancti spiritus de Saxia) w Polsce oraz akta wizytacji klasztorów w Krakowie, Sandomierzu, Kaliszu, probostwa w Biskupicach i prepozytury w Stawiszynie, 1634 - 1784 r.

Introduced: 14.03.2014 15:12 | Last update: 14.03.2014 15:12 | Author of description: Anna Brodziak

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1634 - 1784 r.

Register / Uniform Title: Protokoły posiedzeń kapituł prowincjalnych zakonu Ducha Św. (Ordinis Sancti spiritus de Saxia) w Polsce oraz akta wizytacji klasztorów w Krakowie, Sandomierzu, Kaliszu, probostwa w Biskupicach i prepozytury w Stawiszynie

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Na kartach 209-216: "Bullae, privilegia diversa Ordinis S. Spiritus se Saxia".

Losy po kasacie: W roku 1791, po uprzednim sporządzeniu summariusza przez duchaków, wydano Austriakom dokumenty klasztorne, które miały być przekazane magistratowi, a następnie zwrócone ostatniemu duchakowi ks. Jakubowi Janowskiemu. Zbór wypożyczonych dokumentów nie powrócił do archiwum duchaków. Zachowany summariusz oraz zapisy majątkowe klasztoru były przechowywane na chórze kościoła Św. Ducha, dopiero w roku 1962, zostały przeniesione do kurii biskupiej.

Current state

Current location: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Current call number: 6386 III