File / Document / Manuscript:
Dominikanie, Lwów (św. Marii Magdaleny), „Illicium in verbo eloquentiae in sensu ingenii in praxi eruditionis per concinnam rhetorices artem elaboratum ad suaviorem illustriori ac rudiori minervae bustum in Matczynsciana Scholar[um] Piar[um] palestra propositu anno Domini quo Deus ipse orbi illicio datus 1721 in Annum 1722”. Materiały związane z nauką retoryki w kolegium pijarów w Warężu, 1721 - 1722 r.

Introduced: 14.03.2014 15:50 | Last update: 14.03.2014 15:50 | Author of description: Anna Brodziak

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1721 - 1722 r.

Register / Uniform Title: „Illicium in verbo eloquentiae in sensu ingenii in praxi eruditionis per concinnam rhetorices artem elaboratum ad suaviorem illustriori ac rudiori minervae bustum in Matczynsciana Scholar[um] Piar[um] palestra propositu anno Domini quo Deus ipse orbi illicio datus 1721 in Annum 1722”. Materiały związane z nauką retoryki w kolegium pijarów w Warężu

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Biblioteka klasztoru oo. Dominikanów pw. Bożego Ciała we Lwowie

Remarks:

1. Oprócz języka przewodniego również: polski; 2. Sygn: 11

Current state

Current location: Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie

Current call number: 271