File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Połock, Akta kolegium pijarów w Połocku, 1822 - 1835 r.

Introduced: 27.03.2014 14:16 | Last update: 27.03.2014 14:16 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Monastery: Pijarzy, Połock

Basic information

Category: rękopis

Date: 1822 - 1835 r.

Register / Uniform Title: Akta kolegium pijarów w Połocku

Place of issue / publication: Połock

Language: polski

Contents of the collection: 1. Wizyta jeneralna kościoła parafialnego xx. pijarów połockich […]; 2. Spis obrazów w klasztorze pojezuickim w Połocku 27 VII 1822; 3. Familia domus Polocensis; 4. Protokoły wizytacji 1822-1830; 5. Ks. Sylwester Wialbutt prowincjał do kolegium połockiego

Number of components: 5

Remarks:

Oprócz języka przewodniego również: łacina, rosyjski.

Current state

Current location: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Current call number: 1842 IV

Microfilm: BN Mf 16663