File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Witebsk (MB Szkaplerzna), Akta kolegium witebskiego pijarów. Tom II. Akta Różne 1755-1821 oraz opis kolegium w Dubrownie 1797, 1755 - 1821 r.

Introduced: 27.03.2014 14:16 | Last update: 27.03.2014 14:16 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1755 - 1821 r.

Register / Uniform Title: Akta kolegium witebskiego pijarów. Tom II. Akta Różne 1755-1821 oraz opis kolegium w Dubrownie 1797

Place of issue / publication: Witebsk

Language: polski

Contents of the collection: 1. Księga dochodów i wydatków "Oratorii maioris" 1755-1783; 2. Liber cui inscribuntur nomina studiosorum frequentantium scholas Vitebscenses; 3. Status domus Vitebscensis; 4. Xięga wizyt szkoły publicznej w Witebsku 1804-1821; 5. Xięga do zapisywania datt

Number of components: 6

Remarks:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Current state

Current location: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Current call number: 1839 t. II. IV

Microfilm: BN Mf 16661