File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Wilno, Akta wizytacji klasztoru pijarów w Wilnie 1804, 1817, 1819, 1804 - 1819 r.

Introduced: 27.03.2014 14:16 | Last update: 27.03.2014 14:16 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Monastery: Pijarzy, Wilno

Basic information

Category: rękopis

Date: 1804 - 1819 r.

Register / Uniform Title: Akta wizytacji klasztoru pijarów w Wilnie 1804, 1817, 1819

Language: polski

Contents of the collection: 1. Akta wizyty klasztoru xx. pijarów wileńskich odbytey r-u 1804, m-ca Decembra 17 dnia; 2. Wizyta klasztoru xx. piarów wileńskich na ulicy Dominikańskiey położonego, odbyta w roku 1817 miesiąca stycznia 14-go dnia […]; 3. Wizyta […] odbyta w roku 1817 dn

Number of components: 4

Current state

Current location: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Current call number: 1827 IV

Microfilm: BN Mf 16647