File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Wilno, Akta różne pijarów wileńskich 1740-1838. Tom I. A. Inwentarze nieruchomości, należących do kolegium wileńskiego, 1740 r.

Introduced: 27.03.2014 14:16 | Last update: 27.03.2014 14:16 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Monastery: Pijarzy, Wilno

Basic information

Category: rękopis

Date: 1740 r.

Register / Uniform Title: Akta różne pijarów wileńskich 1740-1838. Tom I. A. Inwentarze nieruchomości, należących do kolegium wileńskiego

Place of issue / publication: Wilno

Language: polski

Contents of the collection: 1. Inwentarz dworku Białozorowskiego za Rudnicką Bramą […] 1740 […] 28 Julii; 2. "Lapidea xenedochialis" opis kamienicy sapieżyńskiej 1740; 3. Dworek Choynowskiego; 4. Folwark Owile

Number of components: 4

Remarks:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Current state

Current location: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Current call number: 1838 t. I. IV A.

Microfilm: BN Mf 16658