File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Wilno, Akta różne pijarów wileńskich 1740-1838. Tom I. B. Papiery kolegium na Snipiszkach, 1779 - 1796 r.

Introduced: 27.03.2014 14:16 | Last update: 27.03.2014 14:16 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Monastery: Pijarzy, Wilno

Basic information

Category: rękopis

Date: 1779 - 1796 r.

Register / Uniform Title: Akta różne pijarów wileńskich 1740-1838. Tom I. B. Papiery kolegium na Snipiszkach

Place of issue / publication: Wilno

Language: polski

Contents of the collection: 1. Consueta suffragia pro nostris [sociis defunctis] […] conscribi coepta […] 1779 […], Wspominki zmarłych pijarów; 2. Patentes superiorum et familia domus Snipiscensis […] 1780-1797; 3. Ordinum suspectio 1780-1784; 4. Visitatio domus Snipiscensis 1792, 1

Number of components: 4

Remarks:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Current state

Current location: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Current call number: 1838 t. I. IV B.

Microfilm: BN Mf 16658