File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Wilno, Akta różne pijarów wileńskich 1740-1838. Tom I. C. Fragmenty księgi rektorskiej kolegium wileńskiego, 1805 - 1814 r.

Introduced: 27.03.2014 14:16 | Last update: 27.03.2014 14:16 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Monastery: Pijarzy, Wilno

Basic information

Category: rękopis

Date: 1805 - 1814 r.

Register / Uniform Title: Akta różne pijarów wileńskich 1740-1838. Tom I. C. Fragmenty księgi rektorskiej kolegium wileńskiego

Place of issue / publication: Wilno

Language: polski

Contents of the collection: 1. Rezygnacja rektorstwa wileńskiego 1805; 2. Opisanie stanu klasztoru wileńskiego xx. Pijarów przez ks. Rafała Daniłłowicza S. P. przy zdaniu rektorstwa 1811; 3. Rezygnacja rektorstwa wileńskiego 1814; 4. Fragment kopii umowy o spłatę długów między koleg

Number of components: 4

Remarks:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Current state

Current location: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Current call number: 1838 t. I. C.

Microfilm: BN Mf 16658