File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Wilno, Akta różne pijarów wileńskich 1740-1838. Tom I. D. Papiery różne kolegium wileńskiego, 1780 - 1836 r.

Introduced: 27.03.2014 14:16 | Last update: 27.03.2014 14:16 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Monastery: Pijarzy, Wilno

Basic information

Category: rękopis

Date: 1780 - 1836 r.

Register / Uniform Title: Akta różne pijarów wileńskich 1740-1838. Tom I. D. Papiery różne kolegium wileńskiego

Place of issue / publication: Wilno

Language: polski

Contents of the collection: 1. Status domus Vilnensis […] 1780; 2. Tadeusz Tyzenhaus komisarz porządkowy wojew. wileńskiego: Rekwizycja do pijarów wileńskich 12 XII 1795; 3. Informacja o majątkach pijarskich na Litwie; 4. Poczet prowincjałów prowincji litewskiej pijarów 1736-1805; 5

Number of components: 13

Remarks:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Current state

Current location: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Current call number: 1838 t. I. D.

Microfilm: BN Mf 16658