File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Wilno, Akta różne pijarów wileńskich 1727-1808. Tom II, 1727 - 1808 r.

Introduced: 27.03.2014 14:16 | Last update: 27.03.2014 14:16 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Monastery: Pijarzy, Wilno

Basic information

Category: rękopis

Date: 1727 - 1808 r.

Register / Uniform Title: Akta różne pijarów wileńskich 1727-1808. Tom II

Place of issue / publication: Wilno

Language: łacina

Contents of the collection: 1. Kronika kolegium sapieżyńskiego 1727-1739/1740; 2. Exclusiones studiosorum 1739/1740; 3. Spisy uczniów uczacych się j. franc. lub niem. r. 1808

Number of components: 3

Current state

Current location: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Current call number: 1838 t. II. IV

Microfilm: BN Mf 16659