File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Wilno, Wizyta całego funduszu xx. Pijarów wileńskich dyecezyi i gubernii wileńskiey […] 27 VI 1823, 1823 r.

Introduced: 27.03.2014 14:16 | Last update: 27.03.2014 14:16 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Monastery: Pijarzy, Wilno

Basic information

Category: rękopis

Date: 1823 r.

Register / Uniform Title: Wizyta całego funduszu xx. Pijarów wileńskich dyecezyi i gubernii wileńskiey […] 27 VI 1823

Place of issue / publication: Wilno

Language: polski

Number of components: 1

Current state

Current location: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Current call number: 1828 IV

Microfilm: BN Mf 16648