File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Wilno, Akta dotyczące ustanowienia na rzecz kolegium wileńskiego oraz rosieńskiego pijarów hipoteki na folwarku Dukszty, 1768 - 1769 r.

Introduced: 27.03.2014 14:16 | Last update: 27.03.2014 14:16 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Monastery: Pijarzy, Wilno

Basic information

Category: akt

Date: 1768 - 1769 r.

Register / Uniform Title: Akta dotyczące ustanowienia na rzecz kolegium wileńskiego oraz rosieńskiego pijarów hipoteki na folwarku Dukszty

Place of issue / publication: Wilno

Language: polski

Contents of the collection: 1. Instrumentum executionis rescripti apostolici super constituenda perpetua hypoteca in praedio Dukszty […] 8 I 1769; 2. Inwentarz folwarku Dukszty […] 1767, potwierdzony 23 I 1769; 3. Ignacy Jakub Massalski bp wileński do Augustyna Gradowskiego proboszc

Number of components: 4

Remarks:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Current state

Current location: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Current call number: 1831 IV

Microfilm: BN Mf 16651