File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Wilno, Księga przychodu i rozchodu Muezum Fizycznego pijarów w Wilnie 1782-1798, 1782 - 1802 r.

Introduced: 27.03.2014 14:16 | Last update: 27.03.2014 14:16 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Monastery: Pijarzy, Wilno

Basic information

Category: rękopis

Date: 1782 - 1802 r.

Register / Uniform Title: Księga przychodu i rozchodu Muezum Fizycznego pijarów w Wilnie 1782-1798

Place of issue / publication: Wilno

Language: polski

Contents of the collection: Liber 17. Liber perceptorum et expensorum Musei Physici Scholarum Piarum

Number of components: 1

Current state

Current location: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Current call number: 1829 IV

Microfilm: BN Mf 16649