File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Góra Kalwaria (Narodzenie Pańskie ), Innocenty XI papież nadaje odpusty Bractwu Studentów pod wezwaniem Najświętszego imienia Marii (Congregatio Studiosorum sub titulo Sanctissimi Nominis Mariae) przy kościele Kolegium Pijarów w Nowej Jerozolimie, czyli Górze w diecezji Poznańskiej, 14.05.1683 r.

Introduced: 27.03.2014 14:16 | Last update: 27.03.2014 14:16 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 14.05.1683 r.

Author / Issuer: Innocenty XI, papież

Register / Uniform Title: Innocenty XI papież nadaje odpusty Bractwu Studentów pod wezwaniem Najświętszego imienia Marii (Congregatio Studiosorum sub titulo Sanctissimi Nominis Mariae) przy kościele Kolegium Pijarów w Nowej Jerozolimie, czyli Górze w diecezji Poznańskiej

Place of issue / publication: Rzym

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Admittuntur et publicentur Stephanus Wierzbowski episcopus Posnaniensis [Stefan Wierzbowski]; 2. J. T. Slu…; 3. Neo Jerozolima.

Current state

Current location: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Current call number: Perg. Nr 1243 vol. X/48.