File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Warszawa (św. Prymus i Felicjan), Innocenty XI papież nadaje odpusty Bractwu Studentów imienia Matki Boskiej Łaskawej (Congregatio nuncupata Studiosorum sub titulo B. Mariae Virg. Gratiarum) przy kościele śś. Prymusa i Felicjana księży Pijarów w Warszawie, 15.05.1683 r.

Introduced: 27.03.2014 14:16 | Last update: 27.03.2014 14:16 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 15.05.1683 r.

Author / Issuer: Innocenty XI, papież

Register / Uniform Title: Innocenty XI papież nadaje odpusty Bractwu Studentów imienia Matki Boskiej Łaskawej (Congregatio nuncupata Studiosorum sub titulo B. Mariae Virg. Gratiarum) przy kościele śś. Prymusa i Felicjana księży Pijarów w Warszawie

Place of issue / publication: Rzym

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Admittuntur et publicentur Stephanus Wierzbowski episcopus Posnaniensis [Stefan Wierzbowski]; 2. J. T. Slu…

Current state

Current location: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Current call number: Perg. Nr 1244 vol. X/49.