File / Document / Manuscript:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Zygmunt król polski odnawia klasztorowi Bożogrobców w Miechowie prawo zakupu w żupach bocheńskich 6 ćwiertni soli warzonej po 4 grosze za ćwiertnię w każde suchedni; przypomina przy tym o podjętym przez klasztor obowiązku modlitw w jego intencji, 11.03.1511 r.

Introduced: 27.03.2014 14:17 | Last update: 27.03.2014 14:17 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 11.03.1511 r.

Author / Issuer: Zygmunt Stary

Register / Uniform Title: Zygmunt król polski odnawia klasztorowi Bożogrobców w Miechowie prawo zakupu w żupach bocheńskich 6 ćwiertni soli warzonej po 4 grosze za ćwiertnię w każde suchedni; przypomina przy tym o podjętym przez klasztor obowiązku modlitw w jego intencji

Place of issue / publication: Kraków

Language: łacina

Number of components: 1

Current state

Current location: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Current call number: Perg. Nr 711, vol. 1/109.