File / Document / Manuscript:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Brześć Litewski (Trójca Święta), Wizyta Całego Funduszu Klasztoru Brzeskiego Xięzy Augustynianow Dyecezyi Wilenskiey Gubernii Grodzienskiey Dekanatu Brzeskiego Prowincyi Zakonney Littewskiey za Rok 1820ty skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału Rządowego za N, 1820 r.

Introduced: 27.03.2014 14:17 | Last update: 27.03.2014 14:17 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1820 r.

Register / Uniform Title: Wizyta Całego Funduszu Klasztoru Brzeskiego Xięzy Augustynianow Dyecezyi Wilenskiey Gubernii Grodzienskiey Dekanatu Brzeskiego Prowincyi Zakonney Littewskiey za Rok 1820ty skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału Rządowego za N

Place of issue / publication: Brześć Litewski

Language: polski

Number of components: 1

Current state

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Current call number: LPAHWil. Rps F 694, op. 1, d. 4020, k. 600r-614v.