File / Document / Manuscript:
Bazylianie, Brześć Litewski (św. Piotr i Paweł), Wizyta Kanoniczna Klasztoru Bazyliańskiego Brzeskiego w Litewsko-Grodzienskiey Gubernii, w Powiatowym Mieście Brześciu sytuowanego na skutek Instrumentu […] Biskupa Jozafata Bułhaka od dnia 3go Novembra 1804˚ Roku pod N. 491m […] wydanego niżey piszącego, 1804 r.

Introduced: 27.03.2014 14:17 | Last update: 27.03.2014 14:17 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1804 r.

Author / Issuer: Kórhanowicz Jan

Copyist: Kórhanowicz Jan

Register / Uniform Title: Wizyta Kanoniczna Klasztoru Bazyliańskiego Brzeskiego w Litewsko-Grodzienskiey Gubernii, w Powiatowym Mieście Brześciu sytuowanego na skutek Instrumentu […] Biskupa Jozafata Bułhaka od dnia 3go Novembra 1804˚ Roku pod N. 491m […] wydanego niżey piszącego

Place of issue / publication: Brześć Litewski

Language: polski

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Jan Kórhanowicz Dziekan Kobryński Paroch Hruszowski, Delegowany Wizytator. [Jan Kórhanowicz].

Current state

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Current call number: LPAHWil. Rps F 567, op. 2, d. 87, k. 1r-15v.