File / Document / Manuscript:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel), Wizyta Całego Funduszu Klasztoru Xięży Bernardynów Brzeskich Dyecezyi Wilenskiey Gubernii Grodzieńskiey Powiatu i Dekanatu Brzeskiego Prowincyi Rusko-Litewskiey Zakonu Bernardynskiego za Rok 1820 Skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza, 1820 r.

Introduced: 27.03.2014 14:17 | Last update: 27.03.2014 14:17 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1820 r.

Register / Uniform Title: Wizyta Całego Funduszu Klasztoru Xięży Bernardynów Brzeskich Dyecezyi Wilenskiey Gubernii Grodzieńskiey Powiatu i Dekanatu Brzeskiego Prowincyi Rusko-Litewskiey Zakonu Bernardynskiego za Rok 1820 Skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza

Place of issue / publication: Brześć Litewski

Language: polski

Number of components: 1

Current state

Current location: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Current call number: BUWil. Rps F 4-35355 (A-2110), k. 87r-121r.