File / Document / Manuscript:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel), Wizyta Kościoła y Klasztoru XX. Bernardynow Brzeskich, w Gubernii Grodzieńskiey, w Powiecie y Dekanacie Brzeskim położonego. Z rozkazu JW˚ Kaspra Kolumny Cieszowskiego Biskupa Łuckiego y Żytomirskiegom Metropolity Arcy-Biskupa Rzymsko-Katolickich Kościołó, 1828 r.

Introduced: 27.03.2014 14:17 | Last update: 27.03.2014 14:17 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1828 r.

Author / Issuer: Piaskowski Jan

Register / Uniform Title: Wizyta Kościoła y Klasztoru XX. Bernardynow Brzeskich, w Gubernii Grodzieńskiey, w Powiecie y Dekanacie Brzeskim położonego. Z rozkazu JW˚ Kaspra Kolumny Cieszowskiego Biskupa Łuckiego y Żytomirskiegom Metropolity Arcy-Biskupa Rzymsko-Katolickich Kościołó

Place of issue / publication: Brześć Litewski

Language: polski

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: X Jan Piaskowski Wizytator Generalny [Jan Piaskowski].

Current state

Current location: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Current call number: BUWil. Rps F 4-35571 (A-2201), 32 s.