File / Document / Manuscript:
Dominikanie, Brześć Litewski (św. Zofii), Wizyta całego Funduszu Xięży Dominikanow Brzeskich Diecezyi Wilenskiey, Gubernij Litewsko Gordzienskiey, Powiatu i Dekanatu Brzeskiego, Prowincyi Ruskiey Sgo Jacka za Rok 1820ty skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału Rządoweg, 1820 r.

Introduced: 27.03.2014 14:17 | Last update: 27.03.2014 14:17 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1820 r.

Author / Issuer: Klimaszewski Franciszek

Register / Uniform Title: Wizyta całego Funduszu Xięży Dominikanow Brzeskich Diecezyi Wilenskiey, Gubernij Litewsko Gordzienskiey, Powiatu i Dekanatu Brzeskiego, Prowincyi Ruskiey Sgo Jacka za Rok 1820ty skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału Rządoweg

Place of issue / publication: Brześć Litewski

Language: polski

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Dan w Brześciu Lit[ewskim] 1822 R[ok]u 18 dnia Miesiąca Oktobra X. Franciszek Klimaszewski Pleban Czarnawczycki Delegowany Wizytator m[anu] p[ropria]. [Franciszek Klimaszewski].

Current state

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Current call number: LPAHWil. Rps F 694, op. 1, d. 4020, k. 615r-640v.